Kollerclub                Heerlen
Welkom                               Wij willen u verwelkomen op onze site. Ook al wordt de naam van onze vereniging uitgesproken als het Engelse woord voor kleur, dus colour/color, dit heeft niets daarmee te maken. De eerste vogelverenigingen hadden ook veel kanaries die op de zang beoordeeld werden. Daarbij waren allerlei noten en klanken die beoordeeld werden, zo ook de “koller”. Jammer genoeg zie je deze zangwedstrijden steeds minder en heeft de kleur en postuur bij de kanaries de overhand gekregen. De eerste gegevens over onze vereniging zijn al uit 1932. Zoals ook bij vele andere clubs zijn er ook fusies geweest. Op die manier is ook onze huidige vereniging tot stand gekomen na fusie met de vereniging van de Heerlerbaan. De naam van de vereniging na de fusie was voluit “Kanarie en Exotenvereniging de Kollerclub Heerlen. De fusie dateert van 1 Januari 1984. Wij hebben als vereniging op andere locaties gezeten maar mede door het rookverbod, waardoor er een aparte rookruimte moest komen en zodoende de zaal te klein werd om nog een tentoonstelling te houden, zijn wij verhuist van café het Trefpunt naar het Gemeenschapshuis de Caumerbron. Net als bij andere vogelverenigingen is ons doel het houden en kweken van diverse vogels. Er zijn heel veel groepen vogels en binnen die groepen heel veel soorten. Mede door het groot aantal vogels dat te kweken is, de regeltjes en wetten daarom- heen is het belangrijk de leden goed voor te lichten. Daarbij vinden we het heel belangrijk dat we open staan voor elkaar, er een goede sfeer is en we elkaar zoveel mogelijk helpen.                                                                                                                                                       @Copyright 2013-2018 Kollerclub.com                                                                                      Design by Cobi Deguelle